Algemene-Voorwaarden

Mountainbiken is een risico sport door het lezen of ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door MTB Sportief gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert MTB sportief de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan trainingen en tochten van MTB sportief is volledig op eigen risico. MTB Sportief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen, tochten of het vervoer. MTB sportief kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor veranderingen die de door natuurlijke elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.


Deelname:De deelnemer verklaard geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang clinc, tocht of training niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaard geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben die niet zijn gemeld bij de organisatie.


Annuleren:MTB sportief kan een activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. regen is geen reden om een activiteit te annuleren. Deelnemers kunnen met uitzondering van de individuele clinics en tochten annuleren. 

Bij de annulering van een reis of groepsuitje worden annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten, is afhankelijk van het tijdstip van de annulering. De aanbetaling van 30% van het totaalbedrag reken wij als administratie en verwerkingskosten. Bij de annulering van 8 tot 4 weken voor aanvang van het evenement, bent u 50% van het totaalbedrag aan ons verschuldigd. Bij 4 tot 1 week, 70% van het totaalbedrag. Valt uw annulering binnen de laatste week voor aanvang van het evenement , dan bent u het totaalbedrag van 100% aan ons verschuldigd.


Verzekering:De deelnemer dient voor deelname, zelf een dekkende verzekering af te sluiten. Voor deelname buiten eigen land is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.