Algemene voorwaarden MTB Sportief

 

Mountainbiken is een risico sport door het lezen of ondertekenen┬ávan deze voorwaarden, aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door MTB Sportief gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert MTB Sportief de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid:

Deelname aan trainingen en tochten van MTB Sportief is volledig op eigen risico. MTB Sportief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen of tochten. MTB Sportief kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor veranderingen die de door natuurlijke elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.

Deelname:

De deelnemer verklaard geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang clinc, tocht of training niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaard geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

Annuleren:

MTB Sportief kan een activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren.

Verzekering:

De deelnemer dient voor deelname, zelf een dekkende verzekering af te sluiten. Voor deelname buiten eigen land is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.